Nhà xưởng

Ngày đăng : 17/02/2021

Nguyên liệu gỗ

 

 

Dây chuyền chế biến gỗ xuất khẩu 

 

 

Xưởng sản xuất

 

Khu vực gia công cửa

 

 

Phòng sơn hoàn thiện